U subotu 18. ožujka 2017. sveučilišni kapelan vlč. Odilon-Gbènoukpo Singbo održao je studentima našeg Sveučilišta korizmenu duhovnu obnovu u župi bl. Alojzija Stepinca za naselja Bestovje-Novaki-Rakitje. Tema duhovne obnove je bila Odričem. Obnova je započeta zazivom Duha Svetoga nakon čega je slijedio prvi nagovor. Kapelan je polazeći od biblijskog izvještaja o ustanovljenju Euharistije potaknuo studente na življenje svoje vjere i ostvarenje životni poziv kroz četiri geste koje je Isus učinio: Uzeti, blagosloviti, razlomiti i davati. Sudionici su pozvani odreći se krivih motiva i motivacija pri donošenju raznih životnih ali i malih odluka. Svjesni su svoje jedinstvenosti, blagoslovljenog dara života, ali i bogatstva koje proizlazi iz trenutaka životnih razlomljenosti, lakše mogu davati sebe drugima u okruženju u kojem žive. U tom pogledu, životno poslanje se ostvaruje upravo tamo gdje se susreću čovjekova najdublja želja i potreba svijeta.

U drugom dijelu obnove studenti su imali priliku pojedinačno zatim u malim skupinama promišljati o biblijskom odlomku o rasipnom sinu. Promatrali su na koji način su se u životu osoba iz tog odlomka ostvarile spomenuti četiri Isusove geste. U zajedničkom razgovoru izmijenili su pod vodstvom kapelana iskustva njihovih promišljanja. Obnovu su nastavili pobožnošću križnog puta i sakramentom ispovijedi, a vrhunac je duhovne obnove bio euharistijsko slavlje u župnoj crkvi.

Dobrotom župnika preč. Božidara Cindorija dobili su ručak kojim su završili duhovnu obnovu. Osnaženi poticajnim riječima i iskustvom duhovne obnove, krenuli u svoje domove.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište