Obavještavaju se studenti druge godine diplomskog sveučilišnog studija povijesti da će odabiru izbornih predmeta zimskog semestra ak. g. 2015/2016. pristupiti u ponedjeljak 19. listopada 2015. u 9 sati. Odabir izbornih predmeta održat će se u informatičkoj učionici, a studenti će mu pristupati prema redu dolaska.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište