Dr. sc. Valentina Janković, docentica na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u novom je svesku periodika Fontes – Izvori za hrvatsku povijest Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu, napisala uvodnu studiju i za tisak priredila izbor iz gradiva dvaju obiteljskih fondova (fonda obitelji Chernkoczy i fonda obitelji Josipović-Vojković) koji se čuvaju u spomenutom arhivu. Radi se o izboru iz osobne prepiske nekoliko članova obitelji Chernkoczy (Črnkoci, Črnkovečki) u periodu s kraja 17. te prvih dvaju desetljeća 18. stoljeća.

Ova je zbirka gradiva objavljena u sklopu projekta Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta društava središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernoga doba“, voditelja: izv. prof. dr. sc. Ivana Majnarića.

Sedamdesetak objavljenih pisama pisano je kajkavskim idiomom te donose pregršt podataka o privatnome životu korespondenata i pripadnika njihovog obiteljskog i šireg društvenoga kruga. Prikazuju također način svakodnevnoga življenja plemstva središnje Hrvatske u navedenom razdoblju te se dotiču političkih i društvenih okvira unutar kojih članovi obitelji djeluju. Priređeno gradivo otvara svakako i mogućnost daljnjih istraživanja na području uloge i socijalnog potencijala pojedinaca i obitelji, potom društvenog umrežavanja, zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih prilika u navedenom razdoblju, zatim načina komunikacije i komunikacijskih pravaca, mikropovijesti, povijesti žena, povijesti emocija i jezičnih istraživanja.

Prijepis pisama opremljen je regestama i opsežnim fusnotama, potom imenskim i geografskim kazalom, popisom manje poznatih riječi te ilustracijama odnosno fotografijama originalnih pisama čuvanih u fondovima HDA.

Zbirka odnosno svezak časopisa dostupan je i na mrežnim stranicama Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak.hr.