U  nedjelju, 6. studenoga 2022. dr. sc. Kristijan Sedak s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je predavanje o e-profesionalizmu na VII. Školi modernih tehnologija.
Školu je organiziralo Društvo za socijalnu podršku, a brojni su predavači govorili o temama za razvoj i implementaciju modernih tehnologija u društvu.