Dr. sc. Josip Markotić, poslijedoktorand na Katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, održao je predavanje “Novi antropološki i etički izazovi znanstveno-tehnološke civilizacije” u sklopu simpozija  “Mediteranski korijeni filozofije” koji se u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu održao u Splitu od 6. do 8. travnja 2017. godine.

 

Dr. sc. Josip Markotić

Dr. sc. Josip Markotić

 

U izlaganju dr. sc. Markotić pokušao je odgovoriti na pitanje jesu etika i bioetika, u kontekstu sve bržeg biotehnološkog napretka koji otvara nova i sve teža etička i bioetička pitanja, odustali od bilo kakvog pokušaja utemeljenja objektivnih i univerzalnih načela te je li uopće moguće u vrijeme etičkog pluralizma i relativizma  govoriti o ubjektivnim i univerzalnim načelima i normama.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište