“Novinarski rad u marksističkom režimu. Katolički tjednik ‘Glas Koncila’ i promicanje slobode izražavanja u Hrvatskoj (bivšoj Jugoslaviji)“, naslov je znanstvenoga rada prof. dr. sc. Danijela Labaša i dr. sc. Ivana Uldrijana objavljenog u zborniku s prošlogodišnje međunarodne 26. ljetne škole o religijama održane u talijanskome gradu San Gimignanu u organizaciji Međunarodnoga centra za proučavanje suvremene religije (Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo).

Nedavno objavljeni zbornik – koji nosi naslov teme znanstvenoga skupa koji se u kolovozu 2019. bavio odnosom rada i religije: Il lavoro e la religione. Genesi 3,19: “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane.“ – donosi 16 članaka međunarodnih autora, među kojima su i predstojnik Odsjeka za komunikologiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu profesor Labaš te poslijedoktorand na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta dr. sc. Ivan Uldrijan.

U kontekstu odnosa socijalističkoga režima bivše Jugoslavije prema novinarstvu i medijima, autorski je dvojac tematizirao posebnost koju je u to vrijeme predstavljao katolički (dvo)tjednik Glas Koncila kao jedini ovdašnji medijski „opozicijski glas“ marksističkome režimu. Autori ističu kako je Glas Koncila, u nastojanju da obrani slobodu izražavanja, unatoč progonu novinara i urednika, pritiscima komunističkih vlasti i pravosuđa, branio svoje stavove i bio na braniku slobode tiska toga vremena. Analizirajući, pak, komentare Glasa Koncila, u radu je predstavljen doprinos toga tjednika, a naročito uredničkih komentara, razvoju demokratizacije i pluralizma u društvu, te ispravnom razumijevanju rada novinara kao slobodnoga profesionalca, a ne društveno-političkoga radnika kako je od vladajućih percipiran u to vrijeme.

Zbornik je objavila nakladnička kuća CISRECO Edizioni, a uredili su ga Arnaldo Nesti i Alessandro Anderle.