Dr. sc. Anto Čartolovni, poslijedoktorand Katedre za Teologiju, sudjelovao je na Multiplier Eventu „Best Practice in Spiritual Care education; Finding a way forward“ (Staffordshire University-UK) od 19. do 20. travnja na kojem je aktiviran trogodišnji Erasmus+ EPICC projekt u kojem sudjeluje i naše Sveučilište. Dr. sc. Čartolovni predstavio je trenutno stanje izvođenja nastave na Odjelu Sestrinstva HKS-a direktno ili indirektno povezane sa duhovnom skrbi. Prvenstveni cilj projekta izrada je međunarodnog curriculuma duhovne skrbi, tj. kroz određenu edukaciju duhovne skrbi osposobiti sestre i primalje, prvenstveno, prepoznati duhovne potrebe pacijenata i obitelji, a zatim ako su u mogućnosti u određenoj mjeri odgovoriti na te iste potrebe.

 

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište