Dr. sc. Anto Čartolovni, poslijedoktorand na Katedri za teologiju, sudjelovao je između 30.10. – 03.11.2017. na Teaching and Learning Eventu u Zwolle (Nizozemska) u sklopu Erasmus + projekta Enhancing Nurses and Midwives’ Competence in Providing Spiritual Care through Innovation, Education and Compassionate Care. Sudionici u okviru radnoga tjedna su se usuglasili oko devet primarnih kompetencija koje moraju posjedovati medicinske sestre/tehničari i primalje u pružanju cjelovite i integralne skrbi koja uključuje i duhovnu dimenziju.

Više o projektu i sudionicima možete pronaći na linku.

 

 

 

 

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište