Dr. sc. Ana Haramina s Odjela za psihologiju sudjelovala je na Županijskom stručnom vijeću za vjeroučitelje u osnovnim školama Varaždinske županije – zapad koje se održalo u Osnovnoj školi Vidovec, u organizaciji Osnovne škole Vidovec i Katehetskog ureda Varaždinske biskupije. Dr. sc. Haramina održala je predavanje Motivacija vjeroučitelja za rad u izazovnim vremenima. Na stručnom usavršavanju su se okupili vjeroučitelji koji rade u osnovnim školama na području Varaždinske županije, ostali predavači, Ravnatelj OŠ Vidovec, Predstojnik i tajnik Katehetskog ureda s ciljem međusobnog promišljanja, razmjene iskustava te duhovnog i profesionalnog rasta.