Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdalo je dopusnicu Hrvatskom katoličkom sveučilištu za izvođenje studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Povijest (nastavnički).

Studij se počinje izvoditi u akademskoj godini 2022./2023., traje dvije godine te se njegovim završetkom stječe 120 ECTS bodova. Studij će se izvoditi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu za optimalan broj od 40 studenata, koji će završetkom studija stječi diplomu magistra edukacije povijesti (mag. educ. hist.).

„Činjenica da smo dobili nastavnički smjer na diplomskom sveučilišnom studiju Povijest daje studiranju povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu novu perspektivu. Svi naši budući studenti imat će veće mogućnosti na tržištu rada. Novi studij, kompatibilan sa svim srodnim studijima ove vrste u Republici Hrvatskoj, sastoji se od predmeta kojima se stječu potrebna znanja i vještine iz struke te nastavničke kompetencije. Nastavak je to rada na osuvremenjivanju studija povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u skladu s potrebama studenata i tržišta rada.“ – istaknuo je izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Odjela za povijest.