Asistent Odjela za psihologiju Dominik-Borna Ćepulić, mag. psych. je od 5. do 9. kolovoza 2019. sudjelovao na ljetnoj školi Model-based Neuroscience Summer School u organizaciji Sveučilišta u Amsterdamu.

Zajedno s tridesetak kolega iz Njemačke, Nizozemske, Engleske, Rumunjske, Kanade i Australije bavio se proučavanjem modeliranja kognitivnih procesa u situacijama donošenja odluka.

Osim teorijskog upoznavanja s temom, sudionici su na praktičnom dijelu nastave učili kako procijeniti parametere kognitivnih modela pomoću računalnog programa za statističku analizu R.

Tijekom ljetne škole u sklopu poster sekcije asistent Ćepulić predstavio je i nedavne rezultate svog istraživačkog rada.