Dodjela stipendija Stipendijskog fonda “Marko Franović” i Hrvatskog katoličkog sveučilišta održat će se u petak 28. travnja 2017. u Vijećnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta s početkom u 9:30. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište