Doc. dr. sc. Tado Jurić s Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta nastavlja pratiti i pisati o aktualnom problemu iseljavanja Hrvata. Članak je dostupan na linku.

Hrvatsko katoličko sveučilište