Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš s Odjela za psihologiju izabrana je na funkciju menadžera za Virtual Networking Support u okviru jedne od dviju COST Akcija čija je članica od 2019., “Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes” (DEVOTION CA118211). Radi se o novoj liniji financiranja unutar COST Akcije osmišljene kako bi se olakšao rad u virtualnim uvjetima. Članovi Akcije moći će se prijaviti za financijsku potporu svojih aktivnosti, a Nakić Radoš će koordinirati prijave i potpore. Također, osmislila je strategiju za virtualno umrežavanje te će i sama dobiti financijsku potporu kako bi organizirala određene virtualne aktivnosti za bolje povezivanje i umrežavanje mladih istraživača posvećenih ispitivanju porođajne traume unutar COST Akcije DEVOTION. Više informacija na poveznici.