Ugledni međunarodni časopis „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking“ (IF= 2,650) objavio je znanstveni rad „Tablet and Smartphone or a Book: The Struggle Between Digital Media and Literacy Environment in Homes of Croatian Preschool Children and lts Effect on Letter Recognition“ (https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0482). Autorice rada su doc. dr. sc. Marina Kotrla Topić, doc. dr. sc. Marija Šakić Velić i doc. dr. sc. Marina Merkaš. Cilj rada je bio ispitati povezanost vremena kojeg djeca predškolske dobi provedu koristeći tablet i pametni telefon za zabavu, nekih aspekata obiteljskog literarnoga okruženja i broja slova koja djeca prepoznaju prije polaska u školu. Rezultati su pokazali kako više slova prepoznaju djeca koja manje vremena provode koristeći tablet i pametni telefon za zabavu te koja s roditeljima češće sudjeluju u interaktivnom čitanju. Pristup radu možete naći na sljedećoj poveznici.