Stručno vijeće Odjela za komunikologiju uputilo je dana 24. ožujka 2020. prijedlog rektoru HKS prof. dr. sc. Željku Tanjiću da se doc. dr. Krunoslav Novak izabere na položajno radno mjesto zamjenika pročelnika sveučilišnog Odjela za komunikologiju. Taj je prijedlog Rektor prihvatio i uvrstio na sjednicu Senata 14. travnja. Senat HKSa je glasovao odnosno prihvatio taj prijedlog, prema kojemu će doc. dr. Krunoslav Novak obnašati službu zamjenika pročelnika sveučilišnog Odjela za komunikologiju.

 Doc. dr. sc.  Krunoslav Novak je na Odjelu za komunikologiju prisutan od njegova pokretanja te izvodi nastavu iz više predmeta. Stoga je veoma dobro upoznat s dosadašnjim djelovanjem toga Odjela koji će završetkom ove akademske godine promovirati prvu generaciju studenata koji će na tom odjelu diplomirati. Docentu Novaku čestitamo na izboru i želimo puno uspjeha na novoj službi.