Doc. dr. sc. Filip Galović s Odjela za sociologiju dobitnikom je Priznanja Općine Šolte za 2018. godinu. Priznanje Općine Šolte javno je priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitoga značenja za Općinu Šolta.
 
Doc. dr. sc. Filip Galović temeljito se bavio terenskim istraživanjima mjesnih govora na otoku Šolti te ih je u više svojih znanstvenih radova analizirao i opisao. Uredio je više knjiga šoltanske tematike te u njima objavio prateće studije. Na projektu je „Hrvatski zvučni atlas“, kao predstavnika šoltanskih govora, uključio mjesni govor Donjega Sela, čime su ovi govori postali dostupni znanstvenoj i široj javnosti. Prošle je godine u suradnji s Kulturno-informativnim centrom otoka Šolte uspio da se šoltanski čakavski govori uvrste na ‘Listu nematerijalnih zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske’ pri Ministarstvu kulture, čime su dobili status nematerijalnoga kulturnoga dobra Republike Hrvatske. U izradi je njegova opsežna monografija „Govori otoka Šolte“ u kojoj će biti dijalektološki opisan govor svakoga pojedinoga šoltanskoga naselja, a pored toga zastupljene i teme iz tradicije, običaja i brojnih drugih vidova nematerijalne kulturne baštine od kojih su mjesni govori nedjeljivi.
 

Čestitamo doc. dr. sc. Galoviću i želimo još mnogo ovakvih lijepih i značajnih priznanja!