U petak, 8. studenoga 2019., u Vinkovcima je održan znanstveni skup „Slavonski dijalekt“ u okviru poznate manifestacije „Šokačka rič“, sedamnaeste po redu. Skup je kroz više sesija obuhvatio izlaganja koja se odnose na slavonski dijalekt (Slavonski dijalekt, poddijalekti, mjesni govori; Slavonski dijalekt i onomastika; Slavonski dijalekt u masovnoj kulturi; Slavonski dijalekt u književnosti; Slavonski dijalekt izvan hrv. državnih granica; Posavski akut itd.). Na skupu su sudjelovali uvaženi hrvatski jezikoslovci: Josip Užarević, Ljiljana Kolenić, Anica Bilić, Marija Znika, Emina Berbić Kolar i dr., koji su na razne načine dali svoj prinos poznavanju slavonskoga dijalekta, njegovu položaju, važnosti i načinu očuvanja. Filip Galović u temi je „Slavonski dijalekt i južnočakavski dijalekt“ govorio o podudarnostima (i razlikama) među ovim dvama dijalektima te osobito ukazao na arhaične jezične crte koje su i danas očuvane u čakavaca i staroštokavaca. U okviru je događanja također predstavljen prošlogodišnji zbornik radova „Šokačka rič 16“, a predstavljen je i zbornik radova „O Šokcima je rič“. Nakon znanstvenoga skupa uslijedio je prigodni program: ulomak iz predstave „Blatne duše“ u izvedbi kazališta iz Retkovaca te zanimljive izvedbe mladih Slavonaca na svojim mjesnim govorima. Sve u svemu, i ovogodišnji je susret donio lijepe rezultate, kako u proučavanju domaće riječi, tako i u njezinoj popularizaciji.