Poznato je da su mjesni govori (govori pojedinih naselja) jezično blago u Hrvata, odnosno da su neraskidivim dijelom hrvatske kulture i hrvatskoga identiteta, stoga je važno o njima skrbiti te osvijestiti da su neprocjenjiva vrijednost.

„Zvučni atlas hrvatskih govora” interaktivni je prikaz hrvatskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Ustrojen je tako da za svaki od obuhvaćenih mjesnih govora izvorni govornici na svome mjesnome govoru kazuju sedamdeset zadanih rečenica. Svaka od tih rečenica, pomno osmišljena, sadrži riječi s određenim dijalekatnim obilježjima kako bi se uočila raznolikost hrvatskih mjesnih govora, a koja su važna za dijalektološka i šira slavistička istraživanja.

Voditeljem je projekta prof. dr. sc. Velimir Piškorec s Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakultetu u Zagrebu, jedan od najuglednijih hrvatskih filologa. Savjetnicima su za hrvatska narječja dr. sc. Ivana Kurtović Budja, doc. dr. sc. Filip Galović i Josip Galić, prof., a u projekt je uključeno čak petnaestak suradnika.

Nedavno je zamjenikom ovoga značajnoga projekta imenovan naš doc. dr. sc. Filip Galović, kojemu čestitamo na važnome promaknuću te mu želimo da u svome bogatome znanstvenome i nastavnome radu i dalje njeguje hrvatski jezik, posebice njegove važne komponente: čakavsku, kajkavsku i štokavsku.

„Zvučni atlas hrvatskih govora” moguće je pronaći na internetskoj stranici gdje se može pogledati popis dostupnih govora i preslušati ih.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište