Znanstveni skup „Slavonski dijalekt“ u okviru poznate manifestacije „Šokačka rič“, devetnaeste po redu, održan je u petak  5. studenoga 2021. u Vinkovcima pod vodstvom znanstvene savjetnice dr. sc. Anice Bilić. Skup je kroz više sesija obuhvatio izlaganja koja se s različitih aspekata odnose na slavonski dijalekt.

Među petnaestak izlagača sudjelovali su doc. dr. sc. Filip Galović s Odjela za sociologiju te Karla Arar, studentica 3. godine sociologije. Doc. dr. sc. Filip Galović u temi je „Govor Srednjega Lipovca u svojim leksičkim specifičnostima“ predstavio značajke toga mjesnoga govora, posebno se osvrnuvši na leksik (praslavenske riječi, orijentalizmi, germanizmi itd.). Studenica Karla Arar u temi se „O nekim posebnostima leksika Donje Bebrine“ usmjerila na govor Donje Bebrine te istaknula neke (tradicijske) termine karakteristične za taj govor. Izv. prof. dr. sc. Mario Bara bio je spriječen izlagati, ali će njegov rad „Šokački etnonim: imenovanje, ishodište i rasprostiranje“, u kojemu raspravlja o etimologiji naziva Šokac/Šokci i njihovu ishodišnome prostoru, biti objavljen u zborniku.

Osim znanstvenoga skupa, zbornik je s prošlogodišnjega susreta predstavila jedna od recenzentica prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, najveći autoritet na području staroštokavskih govora, koja je ukazala na važnost objavljenih radova te posebno istaknula značaj doc. dr. sc. Filipa Galovića u proučavanju mjesnih govora. Uz pregršt ostalih događanja osobito valja izdvojiti učenike nekoliko škola koji su u svojim izvedbama sjajno predstavili svoje mjesne govore te tradicijske vrijednosti svojega zavičaja.

Kao i svake godine, i ovaj je susret iznjedrio lijepe rezultate, kako u proučavanju domaće riječi, tako i u njezinoj popularizaciji.