Generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije  i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu preč. dr. Krunoslav Novak proslavio je 25. obljetnicu svećeničkog ređenja misnim slavljem u četvrtak 27. lipnja u kapeli Hrvatske biskupske konferencije (HBK).

Koncelebrirali su rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta (HKS) prof. dr. Željko Tanjić koji je i propovijedao, predstojnik Ekonomata i Financijskog ureda HBK don Šimun Šindija, ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić te bratić preč. Novaka, župnik u Svetom Jurju na Bregu vlč. Danijel Bistrović.

U prigodnoj propovijedi dr. Tanjić je, u osvrtu na misna čitanja, slavljeniku preporučio da očekuje Gospodinovu milost i ne skreće s pravoga puta, da se uzda u Gospodina i plaća mu neće propasti te da se nada dobru.

Dr. Tanjić istaknuo je da je dr. Novak u 25 godina svećeničke službe obnašao važne funkcije, a kao svećenik uvijek je bio prijatelj i brat koji je znao udijeliti dobar savjet. Dr. Tanjić spomenuo je i za preč. Novaka uvijek karakterističnu vedrinu i zarazni osmijeh.

Na misi se molilo i za pokojnog oca preč. Novaka te za sve pokojne koji su ga pratili na putu do svećeništva i u svećeničkoj službi.

Na kraju mise preč. Novak je u emotivnom govoru spomenuo sve, rodbinu i suradnike, koje mu je Gospodin stavio na životni put, a posebno majke koja ga, kako je kazao, ipak najbolje pozna od onog trenutka kada ga je primila u svoje krilo. Prisjetio se i dana kada ga je tadašnji varaždinski biskup Marko Culej zaredio za svećenika, istaknuvši da je Gospodin najvažniji.

Na misi su sudjelovali majka, teta, sestra i druga rodbina preč. Novaka, djelatnici ustanova i ureda HBK te profesori i djelatnici HKS-a.

U slavlju mise korišten je kalež koji je preč. Novak koristio i na svojoj mladoj misi i koji ga prati svih ovih 25 godina svećeništva.

Nakon mise preč. Novaku uručeni su pokloni i upriličeno fotografiranje.

Krunoslav Novak rođen je 15. studenoga 1974. u Čakovcu. Osnovnu školu završio je u Selnici, a 1989. godine ulazi u Dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu gdje je 1993. godine maturirao u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti. Iste godine upisuje Katolički  bogoslovni fakultet  Sveučilišta u Zagrebu i Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, te je 1998. godine diplomirao kao svećenički kandidat Varaždinske biskupije. Za đakona je zaređen u varaždinskoj katedrali 27. rujna 1998., a za prezbitera Varaždinske biskupije 27. lipnja 1999. po rukama biskupa mons. Marka Culeja.
Od 1999. do 2000. godine bio je župni vikar u Župi Presvetog Trojstva u Nedelišću i vjeroučitelj u Osnovnoj školi Nedelišće. God. 2000. imenovan je upraviteljem Župe sv. Marije Magdalene u Knegincu, gdje ostaje do 2002. godine. U to vrijeme aktivno surađuje u biskupijskim projektima pastorala mladih, te je inicijator i organizator 1. i 2. križnog puta mladih Varaždinske biskupije.
U jesen 2002. godine varaždinski biskup šalje ga na studij komunikacijskih znanosti na Papinsko salezijansko sveučilište u Rimu gdje je 2005. stekao magisterij iz područja znanosti društvenih komunikacija s magistarskim radom na temu Il ritratto del santo contemporaneo secondo la Lux Vide: Fiction agiografica di Don Bosco, Maria Goretti, Padre Pio, Papa Giovanni XXIII, Madre Teresa. (Portret suvremenog sveca u interpretaciji produkcijske kuće LuxVide. Hagiografski tv-serijali o: Majci Tereziji, Padru Piu, Don Boscu, Mariji Goretti, Papi Ivanu XXIII). Mentor rada bio je profesor Tadeusz Lewicki SDB.
Iste godine vraća se u Varaždinsku biskupiju i radi na pokretanju Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije te isti ured vodi do 2008. godine. U tom razdoblju pojačava suradnju s lokalnim medijima, sa suradnicima proizvodi dvije televizijske emisije za Varaždinsku televiziju u kojima je urednik i voditelj, kolumnist je tjedne tiskovine Varaždinske vijesti, te surađuje s katoličkim medijima. Sudjeluje u biskupijskom projektu formacije animatora mladih s Uredom za pastoral mladih, te u izradi katehetskih materijala (tiskanih i audiovizualnih) koji prate žive vjerničke krugove posebno u suradnji s Uredom za pastoral duhovnih zvanja i Uredom za misijski pastoral. Sudjeluje u projektu Mladi za mlade. Posebno se posvećuje formaciji animatora s naglaskom na njihovim komunikacijskim i medijskim kompetencijama. Redovito služi svete mise i propovijeda u varaždinskoj katedrali.
God. 2008. varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak upućuje ga ponovno u Rim na doktorski studij na Fakultet znanosti društvenih komunikacija Papinskog salezijanskog sveučilišta, koji završava 2012. godine obranom doktorske disertacije pod mentorstvom profesora Franca Levera SDB, na temu Identità religiosa dei giovani. Comunicazione massmediale e interpersonale: quali fattori di influenza nella costruzione di identità. Una ricerca sui giovani delle scuole superiori nella diocesi di Varaždin in Croazia (Religiozni identitet mladih. Medijska i interpersonalna komunikacija kao čimbenici koji utječu na izgradnju identiteta. Istraživanje o mladima Varaždinske biskupije u Hrvatskoj).
Za vrijeme studija u Rimu bio je pitomac Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima.
Od početka doktorskog studija 2008. pa do danas redovito o Božiću i Uskrsu, te tijekom ljetnih mjeseci pastoralno pomaže u Župi naše Gospe Kraljice Hrvata u Torontu u Kanadi.
Od 2013. godine kao poslijedoktorand počinje predavati predmete vezane uz medije i komunikaciju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, te sudjeluje u pokretanju Odjela za komunikologiju. Uz znanstveno-nastavne aktivnosti uključuje se i u pastoralne aktivnosti na Sveučilištu te pokreće studentski pjevački zbor i studentima je na raspolaganju i kao svećenik i kao nastavnik.
God. 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti teologija i komunikacijske i informacijske znanosti, te predaje predmete: Uvod u komunikologiju, Televizijsko novinarstvo, Televizijska produkcija, Fotonovinarstvo, Semiotika u medijima te Slika i film kao povijesni izvor. God. 2020. imenovan je zamjenikom pročelnika Odjela za komunikologiju.
Od 2013. do 2017. bio je član drugog saziva Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Od 2017. do danas član je Etičkog povjerenstva KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.
Od 2014. do 2019. bio je član Prezbiterskog vijeća Varaždinske biskupije. Od 2014. vodi pastoralu brigu za hrvatsku zajednicu u Mariboru u Sloveniji, a 2016. godine imenovan je ravnateljem Hrvatske katoličke misije bl. Alojzije Stepinac u Mariboru. 
Od 2007. do 2010. član je Odbora Hrvatske biskupske konferencije za sredstva društvenih komunikacija. Od 2014. član je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju.
Kao predstavnik Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je na više susreta glasnogovornika i voditelja medijskih ureda europskih biskupskih konferencija u organizaciji CCEE (Rim 2010., Glasgow 2016., Sofia 2017., Rim 2019.). 
Član je Središnjeg odbora i Odbora za medije za organizaciju Susreta Hrvatske katoličke mladeži koji se trebao održati u Zagrebu u svibnju 2020. godine, ali je radi pandemije COVID-19 odgođen.
Na izvanrednom zasjedanju sabora Hrvatske biskupske konferencije u utorak, 15. rujna 2020. u Splitu izabran je za generalnog tajnika HBK. V. d. ravnateljem Hrvatske katoličke mreže imenovan je na izvanrednom zasjedanju Sabora HBK 24. siječnja 2022.
Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, objavio znanstvene i stručne članke, recenzent je članaka u teološkim i komunikološkim časopisima i drugim publikacijama. Sudjeluje na tribinama, održava stručna predavanja i formativne susrete, svećenicima, đakonima i bogoslovima, redovnicama, vjeroučiteljima i drugim vjernicima laicima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Vojvodini i Kanadi, te je održavao duhovne obnove studentima, bogoslovima te vjernicima laicima u župnim zajednicama.
Autor je dva dokumentarna filma s misijskom tematikom Madrecitas, Službenice milosrđa misionarke u Ekvadoru Lica puna nade, te više dokumentarno-putopisnih reportaža. Bio je stručni savjetnik u produkciji filma Stepinac – Kardinal i njegova savjest. Fotografijama je opremio i grafički uredio više knjiga, napose u suradnji s Papinskim hrvatskim zavodom svetoga Jeronima u Rimu, Nacionalnom upravom Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj i Postulaturom bl. Alojzija Stepinca.

 

Tekst i fotografije: IKA

Hrvatsko katoličko sveučilište