Na 26. bienalnoj konferenciji International Society for the Study of Behavioural Development održanoj od 19. do 23. lipnja na grčkom otoku Rodosu, dr. sc. Vanesa Varga je izlagala rad pod nazivom „Povezanost korištenja mobitela, dobrobiti djece i školskog uspjeha“ (autori: Vanesa Varga, Marina Merkaš, Ana Žulec, Matea Bodrožić Selak, Marina Kotrla Topić, Katarina Perić, Luka Štefanić, Sara Jelovčić). Cilj istraživanja bio je ispitati povezanost korištenja pametnih telefona među djecom s njihovom dobrobiti i školskim uspjehom. U istraživanju  je sudjelovalo 282 djece u dobi od 10 do 15 godina (59,6% djevojčica) i 282 roditelja (79,8% majki). Podaci iz mobitela pokazuju da djeca dnevno provedu oko 2,5 sata koristeći pametni telefon. Dječje samoprocjene pokazuju da dnevno provedu oko 3 sata koristeći pametni telefon. Rezultati pokazuju da je više vremena provedenog u korištenju pametnog telefona povezano s  lošijim raspoloženjem, nižim zadovoljstvom životom i nižim školskim uspjehom kod djece. Nalazi istraživanja upućuju na važnost ograničavanja i nadzora  korištenja pametnih telefona kod djece. Više o rezultatima možete pročitati na posteru.

[Well-being, school achievement and the smartphone]

At the 26th Biennial conference of the International Society for the Study of Behavioral Development held from June 19 to 23 on the Greek island of Rhodes, Vanesa Varga, PhD presented the poster “The association of smartphone use with children`s well-being and school achievement” (authors: Vanesa Varga, Marina Merkaš, Ana Žulec, Matea Bodrožić Selak, Marina Kotrla Topić, Katarina Perić, Luka Štefanić, Sara Jelovčić). The aim of this study was to examine the association of smartphone use among children with their well-being and school achievement.  The participants  were 282 children aged 10 to 15 (59.6% girls) and 282 parents (79.8% mothers). Data from children’s mobile phones  show that children spend around 2.5 hours a day using smartphones. Children’s self-assessments show that they spend about 3 hours a day using smartphones. The results show that more time spent using a smartphone is associated with poorer well-being and school achievement in children. The findings indicate importance of limiting and monitoring children’s smartphone use. You can read more about the research on the poster.