Recentna istraživanja
 
Moore i suradnici (2020) su istražili promjene u različitim zdravstvenim ponašanjima djece i mladih tijekom početnog razdoblja pandemije bolesti Covid-19 u Kanadi. Na temelju online istraživanja, u kojem je sudjelovalo 1472 roditelja djece u dobi od 5 do 17 godina, istraživači su zaključili da je pandemija bolesti Covid-19 ostavila izravne posljedice na zdravstvena ponašanja djece i mladih, posebice na fizičku aktivnost.
 
Rezultati njihova istraživanja pokazali su da su se djeca i mladi manje bavili fizičkim aktivnostima, više su vremena provodili sjedeći, posebice uz zaslone digitalne tehnologije, te su spavali dulje tijekom početka pandemije bolesti Covid-19 u Kanadi. Istraživači pažnju roditelja i stručnjaka usmjeravaju na pomoć djeci i mladima u pronalaženju novih načina korištenja slobodnog vremena i aktivnosti u takvim situacijama te posebice ističu pozitivnu povezanost roditeljske uključenosti i podrške sa zdravstvenim ponašanjima djece i mladih.
 
Izvor:
Moore, S.A., Faulkner, G., Rhodes, R.E., Brussoni, M., Chulak-Bozzer, T., Ferguson, L.J., Mitra, R., O’Reilly, N., Spence, J.C., Vanderloo, L., M. i Tremblay, M.S. (2020). Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: a national survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(85).
 
[RESEARCH RESULTS]
Children, physical activity, and digital technology during the Covid-19 pandemic
 
Moore et al. (2020) investigated changes in different health behaviors of children and youth during the initial period of the Covid-19 disease pandemic in Canada. Based on the online study involving 1,472 parents of children ages 5 to 17, the researchers concluded that the Covid-19 pandemic had direct consequences on health behaviors of children and youth, particularly on physical activity.
 
The results of their research showed that children and young people were less involved in physical activities, spent more time sitting, especially in front of digital technology screens, and slept longer during the onset of the Covid-19 disease pandemic in Canada. Researchers direct the focus of parents and professionals on helping children and youth find new ways to use their free time and activities in such situations and especially emphasize the positive connection between parental involvement and support and children’s and youth’s health behaviors.
 
Source:
Moore, S.A., Faulkner, G., Rhodes, R.E., Brussoni, M., Chulak-Bozzer, T., Ferguson, L.J., Mitra, R., O’Reilly, N., Spence, J.C., Vanderloo, L., M. i Tremblay, M.S. (2020). Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: a national survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(85).
Foto: Pexels
Hrvatsko katoličko sveučilište