Mole se studenti koji pohađaju Diplomatički seminar II. (2. godina diplomskoga sveučilišnog studija povijesti na usmjerenju Stari i srednji vijek) da u predviđeno vrijeme sata, u utorak 11. 10. 2016., budu u Hrvatskom državnom arhivu gdje će, među ostalim, biti predstavljen prvi svezak serije Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka kojemu je supriređivač prof. Ivan Botica.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište