Obavještavaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija Psihologija kako će se počevši od dana 2. ožujka 2020. godine predavanja i vježbe iz izbornog kolegija Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi održavati u 13:00 h u Velikoj predavaonici Klinike za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice.