Josipa Blašković

Josipa Blašković studentica je 1. godine diplomskog studija sociologije smjer Upravljanje i javne politike na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Preddiplomski studij sociologije je završila  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2020. godine. Bila je demonstratorica na predmetu Uvod u sociologiju u zimskom semestru akademske godine 2019./2020.

Godine 2020. je surađivala s Institutom Ivo Pilar na projektu „Razvojne mogućnosti i izazovi širega prostora Općine Dvor potaknuti lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu“ te 2021. godine na projektu „Anketno istraživanje o navikama putovanja stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije“.

Na Sveučilištu je u akademskoj godini 2020/2021. pokrenula projekt „Kava-uz zrnce sociologije“ koji se sastoji od predavanja, radionica i terenskih aktivnosti namijenjen studentima Sveučilišta.

Znanstveni radovi

Ne posjeduje.

SPONZORI