News

D.E.C.I.D.E. Edukacija
Prisustvovali smo predavanjima u sklopu javne rasprave pod nazivom „Problematic Internet Use in the time of the COVID-19 pandemic“ organizacije COST zadužene za financiranje istraživanja iz znanosti i tehnologije. Predavanja su bila usmjerena na prikaz problematičnog korištenja interneta, kao i problematičnih ponašanja na internetu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Uz to, autori predavanja su dali savjete i upute za sigurnije korištenje digitalne tehnologije i interneta u ovom specifičnom vremenu pandemije. Navodili su kako u vrijeme ispunjeno stresom u kojem je nužno održavanje distance od drugih ljudi, korištenje interneta može biti učinkovit način nošenja sa...

Više >

Predstavljanje knjige
  Prisustvovali smo predstavljanju nove knjige „Parenting for a digital future: how hopes and fears about technology shape children’s lives“ autorica Alicie Blum-Ross i Sonie Livingstone. Autorice u knjizi pišu o načinu na koji se roditelji nose s brzim promjenama digitalne tehnologije, koliko im je teško balansirati između dopuštanja i zabrane korištenja digitalne tehnologije kod djece te na koji način roditelji doživljavaju digitalnu tehnologiju općenito. U knjizi se prikazuju rezultati istraživanja sa 73 obitelji. Autorice su istraživanje provele koristeći metodu intervjua, posebno se usmjeravajući na roditelje i njihova iskustva s korištenjem digitalne...

Više >

D.E.C.I.D.E Izlaganja na skupovima
[Izlaganja na skupovima] Danas smo predstavili rezultate istraživanja „Izazovi korištenja digitalne tehnologije u obitelji“ tijekom pandemije bolesti COVID-19 na međunarodno znanstveno-stručnom skupu XXII. Dani psihologije u Zadru (https://danipsih.unizd.hr/). Katarina Perić izložila je rezultate rada pod naslovom „Ometanje digitalnom tehnologijom u roditelja i dobrobit djece i roditelja tijekom pandemije bolesti COVID-19“ čiji su autori Barbara Balaž, Sara Jelovčić, Marina Kotrla Topić, Valentina Žitković, Marina Merkaš, Katarina Perić i Vanesa Varga. Voditeljica projekta Marina Merkaš predstavila je projekt u sklopu sekcije „Predstavljanje projekata HRZZ“ na istom...

Više >

D.E.C.I.D.E Edukacija
Prošli tjedan smo se educirali kroz pohađanje webinara „Digital Technologies in the Lives of Children and Young People“ (https://www.lse.ac.uk/Events/2020/09/202009181500/digital). U sklopu webinara informirali smo se o Horizon 2020 projektima DIGYMATEX, DigiGen, ySKILLS i CO:RE te novim smjerovima u znanstvenim istraživanjima učinaka korištenja digitalne tehnologije na razvoj djece. Na fotografiji su održane prezentacije projekata.   [Education] Last week we attended the webinar “Digital Technologies in the Lives of Children and Young People” (https://www.lse.ac.uk/Events/2020/09/202009181500/digital). As part of the webinar, we were informed about the...

Više >

CONTACT

E-mail: decide@unicath.hr

Follow us on social media:

Sponsors:

Hrvatsko katoličko sveučilište