News

[SUDJELOVANJE NA EADP SUMMER TOUR 2021 ] 
Dio rezultata našeg istraživanja (Studija 1) provedenog tijekom proteklih mjeseci intervjuima i fokus grupama s djecom u dobi od 4 do 14 godina i njihovim roditeljima predstavili smo na međunarodnoj konferenciji. Članovi istraživačke grupe: Marina Kotrla Topić, Sara Jelovčić, Marina Merkaš, Katarina Perić, Luka Štefanić, Vanesa Varga i Ana Žulec pripremili su izlaganje pod nazivom „Parents’ and children’s perspective on rules for digital technology use in the family‟ za konferenciju EADP Summer Tour 2021 (https://www.uis.no/en/eadp-2021) koju organizira European Association of Developmental Psychology (EADP). Konferencija se održala 3., 10. i 17. rujna 2021. godine na...

Više >

[EDUKACIJA]
U periodu između 5. i 9. srpnja 2021., doktorandica na našem projektu Ana Žulec, pohađala je ljetnu školu na Utrecht Summer School (https://utrechtsummerschool.nl/) pod nazivom Introduction to Structural Eqation Modeling using Mplus. Predavanja tijekom ljetne škole bila su usmjerena prema teorijskim objašnjenjima strukturalnog modeliranja, faktorske i regresijske analize te strukturalnog modeliranja u longitudinalnim studijama, dok su vježbe bile usmjerene na praktičnu primjenu stečenih znanja u Mplus programu. Ovim usavršavanjem u naš istraživački tim su donesena nova znanja i vještine koje će biti korisne za buduća istraživanja unutar našeg projekta! [EDUCATION]...

Više >

[OBJAVLJEN RAD U ZNANSTVENOM ČASOPISU]
Drago nam je obavijestiti Vas kako je rad članica istraživačke grupe Marine Kotrle Topić, Vanese Varga i Sare Jelovčić pod naslovom „Digital technology use during COVID-19 pandemic and its relations to sleep quality and life satisfaction in children and parents“ objavljen u tematskom broju „Psihosocijalni aspekti pandemije COVID 19“ znanstvenog časopisa Društvena istraživanja (br. 2/2021). Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati obilježja korištenja digitalne tehnologije (DT), kvalitete spavanja (KS) i zadovoljstva životom (ZŽ) te korelacije između ovih varijabli kod djece i roditelja tijekom restriktivnih mjera u Hrvatskoj, odnosno između 15. ožujka i 18. svibnja 2020....

Više >

[SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI EUROMEDIA 2021]
Dio rezultata našeg istraživanja (Studija 1) provedenog tijekom proteklih mjeseci intervjuima i fokus grupama s djecom u dobi od 4 do 14 godina i njihovim roditeljima predstavili smo na međunarodnoj konferenciji. Članice istraživačke grupe Vanesa Varga, Marina Kotrla Topić, Sara Jelovčić i Marina Merkaš pripremile su izlaganje pod nazivom „Children’s Motivation for Digital Media Use“ za konferenciju „The 8th European Conference on Media, Communication & Film“ ili EuroMedia2021, koju organizira „The International Academic Forum“ (IAFOR; https://iafor.org/). Konferencija se održala od 22. do 25. lipnja 2021. godine na daljinu (putem platforme Zoom). Budući da je...

Više >

CONTACT

E-mail: decide@unicath.hr

Follow us on social media:

Sponsors: