Opis fotografije nije dostupan.
Donosimo vam još jedan dio rezultata našeg istraživanja „Izazovi korištenja digitalne tehnologije u obitelji“ tijekom pandemije bolesti Covid-19. Rezultati se odnose na razdoblje za koje se u svijetu uvriježio termin „lockdown“. U Hrvatskoj se odnosi na razdoblje od uvedenih restriktivnih mjera Stožera civilne zaštite RH, a posebno na razdoblje od zatvaranja škola 16. ožujka do svibnja 2020. Rezultati istraživanja pokazuju kako je korištenje digitalne tehnologije (DT) u obitelji povezano s određenim aspektima dobrobiti – kvalitetom spavanja i zadovoljstvom životom.
 
*****
 
We are presenting one more part of the results of our research „Challenges of using digital technologies in the family” during the Covid-19 pandemic. The results refer to the period now often labelled as „lockdown“. In Croatia, it refers to a period since the restrictive measures of the Croatian Civil Protection Directorate were introduced and especially to the period of school closures from March 16th until May 2020. The results show how digital technology (DT) use in the family is associated with certain aspects of well-being – the quality of sleep and life satisfaction.
Hrvatsko katoličko sveučilište