[Izlaganja na skupovima]
Danas smo predstavili rezultate istraživanja „Izazovi korištenja digitalne tehnologije u obitelji“ tijekom pandemije bolesti COVID-19 na međunarodno znanstveno-stručnom skupu XXII. Dani psihologije u Zadru (https://danipsih.unizd.hr/). Katarina Perić izložila je rezultate rada pod naslovom „Ometanje digitalnom tehnologijom u roditelja i dobrobit djece i roditelja tijekom pandemije bolesti COVID-19“ čiji su autori Barbara Balaž, Sara Jelovčić, Marina Kotrla Topić, Valentina Žitković, Marina Merkaš, Katarina Perić i Vanesa Varga. Voditeljica projekta Marina Merkaš predstavila je projekt u sklopu sekcije „Predstavljanje projekata HRZZ“ na istom skupu jučer, 1. 10. 2020.
 
[Conference presentations]
Today, we presented the results of the research “Challenges of digital technology use in the family ” during the COVID-19 pandemic at the international scientific-professional conference XXII Psychology Days in Zadar (https://danipsih.unizd.hr/). Katarina Perić presented the results of the paper entitled “Distraction with digital technology in parents and the well-being of children and parents during the COVID-19 pandemic” by Barbara Balaž, Sara Jelovčić, Marina Kotrla Topić, Valentina Žitković, Marina Merkaš, Katarina Perić, and Vanesa Varga. Project leader Marina Merkaš presented the project within the section “Presentation of HRZZ projects” at the same conference yesterday, October 1, 2020.