Cjeloživotno učenje

Raspored predavanja

RASPORED PREDAVANJA: PN-14

Akademska godina 2020./2021.: zimski i ljetni semestar

 

 

 

Ime i prezime nastavnika: Predmet:
1. prof. dr. sc. Dijana Vican, Vjera Brković, pred., suradnica na predmetu Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
23. 10. petak 17-21 h
24. 10. subota 9-13h i 14-18h
2. prof. dr. sc. Dijana Vican, Vjera Brković, pred., Barbara Balaž suradnica na predmetu Teorije odgoja i obrazovanja u praksi
5. 3. petak 17-21 h
6. 3. subota 9-13h i 14-18h
3. doc. dr. sc. Krunoslav Matešić, nositelj/ Ana Haramina, mag. psih., suradnica na predmetu Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
26. 3. petak 17-21 h
27. 3. subota 9-13h i 14-18h
4. doc. dr. sc. Krunoslav Matešić, nositelj/ Ana Haramina, mag. psih., suradnica na predmetu Uvod u psihologiju obrazovanja
27. 11. petak 17-21 h
28. 11. subota 9-13h i 14-18h
5. izv. prof. dr. sc. Valentina Mandarić, nositelj/ dr. sc. Snježana Mališa, suradnik na predmetu Didaktika
6. 11. petak 17-21 h
7. 11. subota 9-13h i 14-18h
14. 11. subota 9-13h i 14-18h
 6. doc. dr. sc. Krunoslav Matešić, nositelj/ dr. sc. Snježana Mališa, suradnik na predmetu Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja
9. 4. petak 17-21 h
10. 4. subota 9-13h i 14-18h
7. Vjera Brković, predavač Metodika obrazovnog područja ili nastavnog predmeta
7. 5. petak 17-21 h
8. 5. subota 9-13h i 14-18h
 8.

Vjera Brković, Kristina Škaler, Marta Čivljak, Jasmina Zagrajski Vukelić nositelji; suradnici na predmetu su nastavnici-mentori

Napomena: Polaznici će sukladno profesiji biti podijeljeni u 4 navedene grupe.

Metodičke vježbe:
društveno-humanističkog područja/ prirodno-matematičkog područja/bio-medicinskog područja/ umjetnosti i glazbe

 

 

 

 

9.

doc. dr. sc. Zoran Turza, nositelj/ dr. sc. Odilon Singbo, mag. theol., suradnik na predmetu

 

Osoba pred izazovima suvremenog tehnološkog napretka
15. 1. petak 17-21 h
16. 1. subota 9-13h i 14-18h
10.

izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, nositelj/
dr. sc. Stipe Ledić, prof., suradnik na predmetu

 

 

 

 

Obrazovanje kroz povijest
6. 10. petak 17-21h
17. 10. subota 9-13h i 14-18h
11. Doc dr. sc. Marijana Togonal Jezično-komunikacijske kompetencije nastavnika
11. 12. petak 17-21h
12. 12. subota 9-13h i 14-18h

RASPORED PREDAVANJA: PN-14 za isprint nalazi se na poveznici.

RASPORED PREDAVANJA: PN-15
uskoro …