U četvrtak 15. travnja u 17h putem Microsoft Teams platforme održana je radionica, u sklopu Centra za psihološko savjetovanje, pod nazivom „Nauk da javni nastup ne bude bauk.“ Radionicu su vodili naši asistenti, Kristijan Sedak s Odjela za komunikologiju i Kristijan Žibrat s Odjela za psihologiju.
Na radionici su bili prisutni studenti s Odjela za psihologiju, komunikologiju i sociologiju. Studenti su mogli putem interdisciplinarnog pristupa naučiti savjete kako održati što kvalitetniji javni nastup.
Cijela radionica bila je interaktivnog karaktera. Također, studenti su postavljali vrlo zanimljiva pitanja: „Utječe li doba dana na tremu?“, Imamo li veću tremu kada predajemo uživo ili online?“ i „Što napraviti ako pogriješimo tijekom javnog nastupa?“. Dvoje najaktivnijih studenata na kraju radionice bilo je nagrađeno prigodnim poklonima. Posljednja radionica u ovoj akademskoj godini planirana je za mjesec svibanj.