Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba u suradnji s Odjelom za psihologiju predstavlja dva izborna predmeta u zimskom semestru za studente preddiplomskih sveučilišnih studija psihologije, povijesti, sociologije i komunikologije. Predmet Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba obuhvaća upoznavanje oblika zlostavljanja i zanemarivanja te njihovih uzroka i posljedica, dok predmet Empatija i suosjećanje obuhvaća upoznavanje koncepata empatije i suosjećanja te njihovo razlikovanje od drugih koncepata u psihologiji. Više na poveznici.