Obavijest o obrani

 • Obavijest o obrani diplomskog rada – Mihael Spiller
  Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znastvenoj djelatnosti(Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T Mihael Spiller, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest održat će OBRANU DIPLOMSKOG RADA Dana 15. prosinca 2022. (četvrtak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog… ... Više
 • Obrana diplomskog rada – Ante Ivišić
  Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katolička sveučilište izdaje sljedeću                                                                          … ... Više
 • Obavijest o obrani diplomskog rada – Ivan Topolnjak
  Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T Ivan Topolnjak, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest održat će OBRANU DIPLOMSKOG RADA Dana 7. prosinca 2022. (srijeda) s početkom u 10. 00 sati u prostorijama… ... Više
 • Obavijest o obrani diplomskog rada – Sabina Babić
  Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T Sabina Babić, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će OBRANU DIPLOMSKOG RADA Dana 2. prosinca 2022. (petak) s početkom u 15.00 sati u prostorijama Hrvatskog… ... Više
 • Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) – Zvonimir Herceg
  Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) nalazi se na poveznici. ... Više
 • Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) – Domagoj Kukulj
  Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) nalazi se na poveznici. ... Više
 • Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) – Zrinka Todorić
  Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) koja će se održati putem platforme MS Teams dostupna je na poveznici. Obrani teme moguće je pristupiti putem poveznice.   ... Više
 • Obavijest o obrani diplomskog rada – Veronika Jurišić
  Na temelju članka 1., 109. i 121. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T Veronika Jurišić, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija održat će OBRANU DIPLOMSKOG RADA Dana 23. studenoga 2022. (srijeda) s početkom u 13 sati… ... Više
 • Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) – Dražen Janko
  Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) nalazi se na poveznici. ... Više
 • Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) – Tomislav Kardum
  Obavijest o obrani teme doktorskoga rada (sinopsisa) nalazi se na poveznici. ... Više