Obavijesti studentima

 • Historiografija I- nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da će se nadoknada nastave iz predmeta Historiografija I održati u petak, 18. 5. 2018. godine od 9:30 do 13:30 sati u predavaonici 4.

  ... Više
 • Hrvatske političke ideje u 19. i 20. stoljeću – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest, usmjerenje Suvremena povijest, da se u četvrtak, 26. 4. 2018. godine nastava iz predmeta Hrvatske političke ideje u 19. i 20. stoljeću neće održati. Nadoknada nastave održat će se idući tjedan. 

  ... Više
 • Svjetska povijest 19. stoljeća – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest kako se nastava iz predmeta Svjetska povijest 19. stoljeća u srijedu, 2. 5. 2018. godine, neće održati. Nadoknada nastave (kolokvij) održat će se u utorak, 8. 5. 2018. godine, od 14:00 do 17:00 sati u Novoj zgradi, predavaonica 3.

  ... Više
 • Povijest Crkve u srednjem vijeku – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da se u srijedu, 25. 4. 2018. godine, nastava iz predmeta Povijest Crkve u srednjem vijeku neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.

  ... Više
 • Pristup SAGE didaktičkim materijalima

  Poštovane studentice i poštovani studenti, obavještavamo Vas kako je osiguran probni pristup sadržajima SAGE Video and Media Communication, SAGE Video Psychology i Sage Video Sociology. Didaktičkim materijalima moguće je pristupiti preko računala i mreže Hrvatskog katoličkog sveučilišta do 11. svibnja 2018. godine. Pristup isključivo iz prostora Hrvatskog katoličkog sveučilišta (IP raspon). Za pristup koristite linkove: […]

  ... Više
 • Metodičke vježbe – psihologija – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija da se u utorak, 24. 4. 2018. godine, nastava iz predmeta Metodičke vježbe – psihologija neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.

  ... Više
 • Marketinško komuniciranje – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija da će se 11. 5. 2018. godine, nadoknada nastave iz predmeta Marketinško komuniciranje održati u 10:00 sati, u predavaonici 4.

  ... Više
 • Mirovne operacije UN-a u HR 1991.–1998. – održavanje nastave

  Obavještavaju se studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Povijest i Sociologija da će se u ponedjeljak, 23. 4. 2018. godine nastava iz predmeta Mirovne operacije UN-a u HR 1991. – 1998. održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici prema ranije utvrđenom planu.

  ... Više
 • Didaktika – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će se danas, 18. 4. 2018. godine, nadoknada nastave iz predmeta Didaktika održati u 17:00 sati u novoj zgradi, u predavaonici 3.

  ... Više
 • Umijeće govora (govorne vježbe) – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija da se u utorak, 24. 4. 2018. godine neće održati nastava iz predmeta Umijeće govora (govorne vježbe). Nadoknada nastave održat će se u petak, 27. 4. 2018. godine od 12:00 do 14:00 sati u novoj zgradi, u predavaonici 2.

  ... Više