Obavijesti studentima

 • Riječi ohrabrenja rektora Tanjića i sveučilišnog kapelana vlč. Odilona

  Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i sveučilišni kapelan vlč. Odilon Singbo uputili su studentima, sveučilišnim nastavnicima i djelatnicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta riječ ohrabrenja i potpore u novonastaloj situaciji s obzirom na pojavu Korona virusa.

  ... Više
 • Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi – nastava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 16. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, koji slušaju predmet Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi , kako će se nastava iz gore navedenog predmeta održavati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ponedjeljkom od 13:00 – 14:30 h u Predavaonici 2 u Novoj zgradi (NZ2). Obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju također se do daljnjega odgađaju kliničke vježbe u […]

  ... Više
 • Vještine psihologijskog testiranja – nastava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 19. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, koji slušaju predmet Vještine psihologijskog testiranja , kako će se obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju, umjesto u KBC-u Sestre milosrdnice, nastava iz gore navedenog predmeta održavati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu četvrtkom od 10:30 – 12:00 h u Predavaonici 2. Iz istog se razloga do daljnjega odgađaju i kliničke […]

  ... Više
 • Psihologijski intervju – nastava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 19. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, koji slušaju predmet Psihologijski intervju , kako će se obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju, umjesto u KBC-u Sestre milosrdnice, nastava iz gore navedenog predmeta održavati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu četvrtkom od 9:00 – 10:30 h u Predavaonici 2. Iz istog se razloga do daljnjega odgađaju i kliničke vježbe […]

  ... Više
 • Psihopatologija – nastava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 18. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija, koji slušaju predmet Psihopatologija , kako će se obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju, umjesto u KBC-u Sestre milosrdnice, nastava iz gore navedenog predmeta održavati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu srijedom od 13:30 – 15:30 h u Dvorani blaženi Alojzije kardinal Stepinac.  Iz istog se razloga do daljnjega odgađaju i […]

  ... Više
 • Iskustvo zlata vrijedi 2020.

  Iskustvo zlata vrijedi 2020.Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta “Iskustvo zlata vrijedi” spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.

  ... Više
 • Nadoknada Socijalni nauk Crkve – odgoda nastave 12. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, kako se danas, dana 12. 3. 2020. u 12:00 h neće održati nadoknada nastave iz predmeta Socijalni nauk Crkve, planirana u sklopu prve teološke tribine „Svrha i cilj obrazovanja“ povodom 30. obljetnice apostolske konstitucije „Ex Corde Ecclesiae“. O nadoknadi […]

  ... Više
 • Povijest europskih integracija – odgoda nastave 12. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest – Suvremena povijest, kako se danas, dana 12. 3. 2020. neće održati nastava iz predmeta Povijest europskih integracija. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.

  ... Više
 • PSIHOLOŠKO FORENZIČNO VJEŠTAČENJE – odgoda nastave          

  Nastava iz predmeta Psihološko forenzično vještačenje neće se održati u srijedu 18. ožujka 2020. godine. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.

  ... Više
 • Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće – nadoknada nastave 12. 3. i 18. 3. 2020.

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest – Suvremena povijest kako će se nadoknada nastave iz predmeta Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće održati u četvrtak, 12. 3. 2020. od 12 do 14 sati u predavaonici 11 te u srijedu 18. 3. 2020. od 12 do 14 sati u predavaonici 9.

  ... Više