Novosti

Veliki petak 2019.

VELIKI PETAK Iz evanđelja po Ivanu (Iv 18,1 – 19,42) Danas se spominjemo velikog događaja povijesti našeg spasenja: utjelovljeni Božji Sin predao se u smrt da nas spasi: radi nas ljudi i radi našeg spasenja – ispovijedamo u vjerovanju. Kristova muka je vrhunac Božjeg predanja čovjeku. U razmatranju muke, nalazimo istinu o Božjoj ljubavi, ne prema nama kao nekoj bezimenoj...

Više >

Veliki četvrtak 2019.

VELIKI ČETVRTAK Iz evanđelja po Ivanu (Iv 13,1-15) Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu...

Više >

Uprava Hrvatskog katoličkog sveučilišta o tragediji koja je pogodila katedralu Notre-Dame

Prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta te prorektori izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič i prof. dr. sc. Emilio Marin prokomentirali su za nacionalne televizijske kuće tragediju koja je u ponedjeljak, 15. travnja 2019. pogodila parišku katedralu Notre-Dame de Paris. Rektor Tanjić telefonski istoga je dana dao izjavu za Dnevnik 3 Prvog programa...

Više >

Učenici XVIII. gimnazije posjetili Hrvatsko katoličko sveučilište

Učenici XVIII. gimnazije, zajedno s nastavnicom Anom Boban Lipić i socijalnom pedagoginjom Marijetom Parabić, posjetili su Hrvatsko katoličko sveučilište u okviru Dana otvorene nastave gimnazije u srijedu 17. 4. 2019. Asistentica Odjela za psihologiju Barbara Brdovčak organizirala je prigodan program za učenike kako bi se upoznali sa Sveučilištem te aktualnim temama iz...

Više >

Održana je duhovna priprava za Vazmeno trodnevlje

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u srijedu, 17. travnja 2019. održana je duhovna priprava za Vazmeno trodnevlje za studente, profesore i djelatnike Sveučilišta. Duhovnu pripravu predvodio je vlč. mr. Milan Dančuo, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta okupljenima u...

Više >

Sastanak COST Akcije u Bruxellesu

Asistentica Maja Anđelinović i bivša studentica Maja Žutić sudjelovale su, 15. i 16. travnja u Bruxellesu kao predstavnice za Hrvatsku, na sastancima COST Akcije „Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder“ (CA 18138) koja se bavi prevencijom i terapijom depresije u trudnoći i nakon porođaja,. Sudjelovale su u sastancima...

Više >

HKS-ova ljetna škola muzikoterapije

Odjel za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u suradnji s Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italija, organizira ljetnu školu Glazba kao podrška učenju jezičnih vještina: Koncepti, metode i tehnike za osnaživanje i rehabilitaciju jezičnih poteškoća odraslih i djece, preko muzičkih aktivnosti utemeljenih na dokazima.

Više >

Velika srijeda 2019.

SRIJEDA VELIKOG TJEDNA Iz Evanđelja po Mateju (Mt 26,14-25) U ono vrijeme: Jedan od dvanaestorice, zvani Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim i reče: »Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.« A oni mu odmjeriše trideset srebrnika. Otada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: »Gdje hoćeš da ti pripravimo te...

Više >

Veliki utorak 2019.

UTORAK VELIKOG TJEDNA Iz Evanđelja po Ivanu (Iv 13,21-33.36-38) U ono vrijeme: Isus, sjedeći sa svojim učenicima za stolom, potresen u duhu posvjedoči: »Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!« Učenici se zgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori. A jedan od njegovih učenika — onaj kojega je Isus ljubio — bijaše za stolom Isusu do krila. Šimun Petar dade...

Više >

Studenti komunikologije posjetili Isusovačku službu za izbjeglice

Studenti diplomskog studija Komunikologija – Interkulturalna komunikacija i novinarstvo u subotu 13. travnja 2019. posjetili su Isusovačku službu za izbjeglice (Jesuit Refugee Service – JRS). Terensku je nastavu organizirala izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac u okviru svog predmeta “Etika interkulturalne komunikacije”.

Više >

Odjel za psihologiju HKS-a na 24. Danima Ramira i Zorana Bujasa

Nastavnici i studenti Odjela za psihologiju su aktivno sudjelovali na 24. Danima Ramira i Zorana Bujasa.

Više >

Veliki ponedjeljak 2019.

PONEDJELJAK VELIKOG TJEDNA Iz Evanđelja po Ivanu (12, 1-11) Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene narodne pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom...

Više >

Predstavljen zbornik radova “Obnova crkve sv. Vlaha u Dubrovniku”

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u petak, 12. travnja 2019. predstavljen je zbornik radova “Obnova crkve sv. Vlaha u Dubrovniku” sa znanstvenoga skupa o obnovi najpoznatije dubrovačke crkve koji je održan u travnju 2016. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Više >

Studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta omogućeno studiranje na Katoličkom sveučilištu Eichstätt-Ingolstadt

Od ove godine studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta omogućeno je, u sklopu Erasmus+ i drugih programa studirati na partnerskom sveučilištu Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt u Njemačkoj.  Katoličko sveučilište Eichstätt-Ingolstadt jedino je katoličko sveučilište s njemačkog govornog područja, čini ga sedam fakulteta, a ponosi se s brojem od 5000 studenata...

Više >

Susret Rektora sa studentima diplomskog sveučilišnog studija Odjela za sestrinstvo

  U četvrtak 11. travnja 2019. rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” susreo se sa studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Odjela za sestrinstvo.   Susretu su prisustvovale i izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, prorektorica za nastavu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pročelnica Odjela za...

Više >