Članovi akademske zajednice Hrvatskog katoličkog sveučilišta zajedno su u utorak, 7. siječnja 2020. slavili svetu misu na početku koje je naš sveučilišni kapelan vlč. Odilon Singbo blagoslovio vodu. U svojoj propovijedi je istaknuo da su Sveta tri kralja, kojima je posvećena naša Sveučilišna kapelica, uzor svima nama jer su i oni tragali za istinom baš kao što je to u poslanju našeg Sveučilišta. Nakon svetog misnog slavlja svećenici koji rade na Sveučilištu zajedno sa sveučilišnim kapelanom i Rektorom blagoslovili su urede i predavaonice Sveučilišta.