II. postaja križnoga puta: Isus uzima na sebe drvo križa

Korizmu na HKS-u započinjemo zajedničkom svetom misom u Sveučilišnoj kapeli u 8:15, nakon koje će uslijediti blagoslov postaja Križnog puta akademskog kipara Anđelka Odaka.

Autor o postajama Križnog putu, između ostalog, kaže:

Tijelo ovog križnog puta je zemlja, pečena glina a duša, format (tlocrt) jednobrodne crkvene lađe sa apsidom.

Tijelo i glina u Bibliji imaju bogato značenje. Za ovu temu nije bilo boljeg i prikladnijeg materijala od gline da se patnja Sina Božjeg  prikaže na simboličan i izravan način. Naime, budući da se u samoj temi Kristovo tijelo muči, pada, smatrano je da se to onda  izrazi i u materijalu koji je opipljiva tvar, (terakota).Time se likovnost ispravno naslanja na kristološku temu pravoga Boga i pravoga čovjeka, novog Adama. To znači: kao što se ovaj svijet ne sastoji od slika već od tijela, tako je i Kristova patnja bila stvarna a ne prividna (pričina, slika).

O autoru:

Anđelko Odak rođen je u i Braćevićima u dalmatinskoj Zagori.

Nakon studija teologije na Katoličkom bogoslovnom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u klasi profesora Stipe Sikirice.

Važnija djela su mu brončane vratnice za crkvu Gospe od Karmela u Runovićima, skulptura “Blaženi Alojzije Stepinac u okovima” u Lepoglavi,  Križni put u bolničkoj kapeli KBC Dubrava u Zagrebu, oprema liturgijskog prostora u crkvi svetog Kvirina u Zagrebu, Arbor vitae – križ za Glas Koncila i mnoga druga. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište