Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije kako će se u petak, 25. 11. 2016. godine, nastava iz predmeta Biološka psihologija održati u predavaonici 9.