Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će se na datume, 12. 10., 19. 10. i 26. 10. 2018. godine nastava iz predmeta Biološka psihologija I održavati na Institutu Ruđer Bošković od 9:00 do 13:00 sati.