Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će se nastava iz predmeta Biološka psihologija I u petak 6. 12. 2019. održati u novoj zgradi predavaonica broj 3 od 8.30 do 13.00 sati.