Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest – Stari vijek i srednji vijek, kako se danas, dana 2. 03. 2020. neće održati nastava iz predmeta Biblijska arheologija. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.