Ne boj se!

Vrijeme Adventa je došlo svome kraju. Danas je Badnjak, ali poseban Badnjak je pada u nedjelju. Danas nas liturgija poziva preko Marije na pouzdanje i mir. Ovih zadnjih dana su na u središtu bili zanimljivi biblijski likovi poput Zaharije, Marije i Josipa. No, postoji i netko, odnosno jedno duhovno biće koje djeluje relativno zauzeto, brižno i smiruje nemirna i zabrinuta srca. Svi spomenuti likovi se nalaze pred raznim teškim i gotovo bezizlaznim situacijama. Zaharija čuje da će – unatoč starosti – dobiti od svoje žene nerotkinje Elizabete sina. Mariji, koja ne pozna muža objavljeno je da će roditi sina, da će biti majka onog kojega su svi iščekivali. Josip, zaručnik Marijin nalazi se pred dilemom. Treba li predati Mariju sramoti kamenovanja kako je propisano u zakonu ili pak nju štititi unatoč mogućoj kazni njemu samome. Svatko od njih prolazi kroz izazovnu situaciju koja zahtjeva vjeru i čvrsto pouzdanje da će sve dobro završiti.

Znakovito je primijetiti kako je spomenuto duhovno biće imenom anđeo Gabrijel igrao temeljnu ulogu ne samo kao Božji poslanik, ne samo kao onaj koji objavljuje Božji plan u Zaharijinom, Marijinom i Josipovom životu, već kao onaj koji smiruje njihova uznemirena i opterećena srca. Na anđelovo ukazanje „Zaharija se prepade i strah ga spopade.“ Na anđelov pozdrav Marija se „smete i stade razmišljati“ kakao čujemo iz današnjeg odlomka evanđelja. Kada je saznao da je Marija trudna, Josip „ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi je potajice napustiti“, tada mu se anđeo ukazao u snu. Dakle, svatko od njih je imao svoje poteškoće, smetenosti, sumnje i strahove. Međutim, svakome od njih isti anđeo Gabrijel poručuje: „Ne boj se!“

„Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan.” “

„Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.” 

“Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus.”

Anđeo Gospodnji neprestano nas smiruje u raznim životnim problemima. I ne samo to, on nam kroz razne događaje, razne geste, razne misli i razne ljude ukazuje na ono što nam je činiti. Bog, ne prestaje preko svojeg anđela smirivati nas: „Ne boj se, čovječe!“ Svojom tjeskobnom zabrinutošću ništa ne možeš riješiti. Svojim nemirnim srcem nikome, pa ni sebi samome ne možeš biti izvor radosti. Vrijeme je Adventa. Vrijeme koje je često puta prožeto raznim nemirnim situacijama. Vrijeme utrke zbog mnoštva obveza. Vrijeme ludosti zbog raznih uređivanja i nabava. No, onkraj sveg toga, ne zaboravi da je Advent i sam Božić vrijeme milosti u kojem ti Bog šalje svoga anđela Gabrijela u raznim oblicima i prigodama da ti poručuje: „Ne boj se, tvoj je život vrjedniji od svega onog što te tišti i od svih obveza koje si natovariš na leđa. Ne boj se, našao si, našla si milost u Boga!“ Neka ispred tebe ide i vodi anđeo Gabrijel danas i sve dane života tvojega!

Odilon Singbo

Sveučilišni kapelan