Jesenski ispitni rok

Termini jesenskog ispitnog roka za akademsku godinu 2011./2012. nalazi se na linku....

Upis opisne ocjene iz kolegija Tjelesni odgoj

Podsjećaju se svi studenti HKS-a da 14.9.2012. u 9. Sati trebaju pristupiti upisu ocjena iz kolegija Tjelesni odgoj.  Svi su studenti dužni  prijaviti ispit iz spomenutog kolegija i na gore navedeni dan pristupiti upisu opisne ocjene....

Dodatne provjere u jesenskom roku

Kako biste se prijavili na dodatna testiranja koja će se na HKS-u provoditi  u svrhu ostvarivanja uvjeta za upis na jesenskom roku nije potrebno popunjavati posebnu prijavnicu već ćete na njih biti pozvani ukoliko ste u aplikaciji Postani student, prije isteka roka...