Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija – Interkulturna komunikacija i novinarstvo, kako se danas, dana 9. 12. 2019. neće održati nastava iz predmeta Antropologija medija. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.