Magistra sociologije Nika Đuho, asistentica na Odjelu za sociologiju na HKS-u, u srijedu 10. studenoga 2021. održala je gostujuće predavanje u sklopu UNIC projekta koji kao jednu od svojih važnih komponenti ima pokretanje gradskih laboratorija usmjeren rješavanju problema u postindustrijskim gradovima. Savezu osam europskih sveučilišta, pridružilo se i Sveučilište u Zagrebu u sklopu kojeg je održan drugi ciklus gradskih laboratorija. U ovom ciklusu pod nazivom “Zeleni Zagreb” poseban naglasak stavljen je na ulogu zelenih površina u urbanom tkivu, te njihov utjecaj na ranjive skupine.

Cilj UNIC saveza je omogućiti stvaranje novog europskog sveučilišta, u okviru Europskog obrazovnog prostora, koje će omogućiti bitno povećanje mobilnosti i uključenosti studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva.