HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 100-01/21-03/01

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-01

 

Zagreb, 29. travnja 2021. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

ODLUKU

O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA

 

I.

Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 19/2021 od 24. veljače 2021. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto:

Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe – Tajnik Sveučilišta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

II.

Postupak provedbe natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu).

 

III.

Ova Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                                            REKTOR

                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

  1.