HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 08. siječnja 2021. godine

 

 

 

NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA (RAZGOVORA/INTERVJUA)

 

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj.

 

 

Testiranje (razgovor/intervju) se sastoji od utvrđivanja:

 – znanja,

– sposobnosti i vještina,

– interesa,

– profesionalnih ciljeva,

– motivacije kandidata za rad u službi,

– te rezultata ostvarenih u njihovu dosadašnjem radu.