Nastava iz predmeta Psihološko forenzično vještačenje neće se održati u srijedu 18. ožujka 2020. godine. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.